top of page

המוצרים שלנו

ביצים הן מקור טבעי, איכותי ומזין לילדים ומבוגרים.ביצים הן מקור זול וזמין ומאפשרות מגוון רב של שימושים. בכל ביצה כ 70 קלוריות בלבד. אכילת ביצים מסייעת בשמירה על המשקל, בחיזוק השרירים. מסייעת לתפקוד המוח ולבריאות העיניים.

חופש 12 יח.png
אומגה 12 יח_edited.png

ביצי אומגה 3:
ביצי אומגה 3 מתרנגולות הניזונות מתערובת

המכילה אומגה 3 ממקור צמחי

ביצי חופש:
ביצי חופש מתרנגולות החיות ברווחה במשק

בשטחים פתוחים

סלב 12 יח קטן_edited.png

ביצי שליו:
ביצים טריות הישר מהלול

משק 12 יח_1.png

ביצי משק:
ביצים טריות מתרנגולות הגדלות במשקים חקלאיים. ביצי המשק נמצאות תחת פיקוח מחירים ממשלתי

אורגניות 12 יח.png

ביצים אורגניות:
ביצים אורגניות מתרנגולות המקבלות תזונה אורגנית, ללא אנטיביוטיקה וחיות ברווחה

במשק בשטחים פתוחים

bottom of page