top of page

מכון מיון ואריזה

מכון המיון לביצים הנמצא באזור התעשייה בכפר סבא הוא הגדול ביותר בישראל. הוא משתרע על שטח של 6,000 מ"ר ואליו משונעות הביצים מכל הארץ. במכון שלוש מכונות מיון הממיינות, מחתימות ואורזות את הביצים בקצב של 360 אלף ביצים בשעה וכל זאת ללא מגע יד אדם. 

bottom of page