top of page

חוות מטילות

חוות המטילות שלנו תוכננו והוקמו על פי מודל וסטנדרטים אירופיים ע"י החברה הגדולה ביותר בעולם בתחום Big Dutchman . הלולים הינם החדשניים והמודרניים ביותר בישראל. המערכות הטכנולוגיות בלולים ממוחשבות ומאפשרות מינימום חשיפה למגע יד אדם. בנוסף המערכות המתקדמות מבטיחות תנאי מחייה אופטימאליים הכוללים טמפרטורה מבוקרת במהלך כל עונות השנה ושעות היממה.

בכל אחת מהחוות עשרות אלפי מטילות המספקות ביצים איכותיות וטריות. 

bottom of page